Category - Ископавање

Радови на ископу укључују изватке ровова и јама, померање тла, изградњу насипа, сабијање тла, поновно насипање јама и ровова након постављања темеља и полагања цеви, планирање површине итд..
Хајде да направимо поправку сами.